Algemene voorwaarde 

 

     Een door Collage 2 Connect ontvangen aanmelding geldt als inschrijving voor een programma en acceptatie van de onderstaande voorwaarden.

  1. Inschrijving

Inschrijving geschiedt door aanmelding via de website www.collage2connect.nl

Inschrijven houdt tevens acceptatie in van de annuleringsvoorwaarden, die van kracht zijn vanaf het moment dat Collage 2 Connect de inschrijving heeft ontvangen, ook indien de deelnemer nog geen bevestiging van zijn/haar inschrijving heeft ontvangen.

Collage 2 Connect zal binnen 72 uur na ontvangst van de aanmelding de bevestiging van inschrijving naar dedeelnemer sturen.

Inbegrepen bij de kosten voor een programma zijn: cursusmaterialen en begeleiding tijdens de duur en eventuele catering tijdens het programma. Annuleringskosten zijn voor rekening van de deelnemer.

  1. Betaling

Betaling inzake deelname aan een programma moet vóór aanvang zijn ontvangen door Collage 2 Connect. Tenzij expliciet anders is aangegeven. Zo niet, dan is deelname niet mogelijk.

  1. Annuleren

Annuleren kan uitsluitend per mail op info@collage2connect.nl

Bij annulering meer dan 4 weken (28 dagen) voor aanvang van een programma is 20% van het totaalbedrag verschuldigd wegens administratiekosten. Bij annulering later dan 2 weken (14 dagen) voor aanvang van programma is het gehele bedrag verschuldigd.

Een deelnemer kan zich laten vervangen door iemand die nog niet voor het desbetreffende programma is ingeschreven. Vervanging is mogelijk tot uiterlijk 5 dagen voor aanvang van het programma.

Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt Collage 2 Connect zich het recht een programma niet door te laten gaan. In geval van annulering ontvangen ingeschrevenen uiterlijk 10 dagen voor het geplande programma via e-mail een bericht.